Jogi közlemény

Andreas Stihl Kereskedelmi Kft.
Paul Hartmann utca 4. 
2051 Biatorbágy-Budapark
Magyarország

Telefon: +3623505700
E-mail: info@stihl.hu

Képviseli: Bakon Gábor ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság és cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13 09 091209
Adószám: 10576012-2-13

Fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése

A hatályos jogszabályok szerint a STIHL Kft. köteles tájékoztatni a fogyasztókat az Európai Bizottság által a vitarendezés céljából létrehozott európai online vitarendezési platform létezéséről.

Az európai online vitarendezési platform itt található:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

A hivatalos vitarendezési szervek elérhetőségei a következő címen találhatók: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a fogyasztók panaszaikkal a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy az általuk választott magyarországi békéltető testülethez is fordulhatnak (https://bekeltetes.hu/).