Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről. Az alábbiakban többek között tájékoztatást talál arról, hogy miként és miért kezeljük az Ön személyes adatait, valamint milyen jogok illetik meg Önt ezzel kapcsolatban.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk a személyes adatainak kezeléséről a weboldalunk látogatásával és használatával kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy az Ön számára releváns információkat egyszerűen megtalálhassa, jelen Adatkezelési Tájékoztatót az alábbi pontokra bontottuk:

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR", az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) követelményeinek megfelelően tájékoztatjuk Önt. Ezenkívül betartjuk a személyes adatainak kezelésére vonatkozó egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályok követelményeit, különösen a magyar adatvédelmi jogszabály, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit. 

1 ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

1.1 Adatkezelő

Az adatvédelmi jogszabályok szerinti adatkezelő határozza meg az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és biztosítja az adatvédelmi jogszabályok követelményeinek való megfelelést. Amennyiben két vagy több adatkezelő közösen határozza meg az adatkezelés céljait és módját, úgy ezek az adatkezelők közösen felelősek az adatkezelésért, úgynevezett közös adatkezelőnek minősülnek.

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adatainak a jelen weboldallal kapcsolatos kezeléséért felelős:

    Andreas Stihl Kereskedelmi Kft.
    Postacím: H-2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
    E-mail: info@stihl.hu
    Adószám: 10576012-2-13

(továbbiakban: "mi", "minket").

Ha további információkra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bármikor a fent megadott elérhetőségeink egyikén.

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnkkel az adatkezelő címére küldött, "az Adatvédelmi tisztviselő figyelmébe" megjelölésű levélben vagy az adatvedelem@stihl.hu címre küldött e-mailben lehet kapcsolatba lépni.

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

2.1 Az Ön személyes adatainak kezelése

Ahol a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a "személyes adat" kifejezést használjuk, azon az Önnel kapcsolatos bármely információt értjük.

A személyes adatok közé tartozik például az Ön neve, e-mail címe és postacíme. Ugyanakkor az Ön személyes adatai közé tartozik minden olyan adat, amely Önhöz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik, vagy Önhöz köthető, vagy hozzárendelhető, valamint amely alapján Ön azonosítható. Azokra az adatokra, amelyek nem kapcsolódnak Önhöz, "nem személyes adatok" vagy "anonim adatok" néven hivatkozunk. Ezen adatokra az adatvédelmi szabályok és a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem vonatkozik.

Az Ön személyes adatainak kezelése alatt például az Ön adatainak gyűjtését, tárolását vagy törlését értjük.

2.2 Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapok áttekintése

Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha az adatkezelésre rendelkezésünkre áll a megfelelő jogalap, ha az a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírások szerint jogszerű, azaz az adatkezelés jogilag megengedett. A GDPR rendelkezései szerint az Ön személyes adatainak kezelése többnyire a következő jogalapokon alapul:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése).
 • Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy személyes adatait egy vagy több konkrét célból kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása).
 • Az Ön személyes adatainak kezelése a minket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikke (1) bekezdés c) pont – jogszabályi előírás teljesítése).
 • Adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pont – jogos érdek). Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a szükséges érdekmérlegelést minden esetben elvégeztük. 

A további információk arról, hogy az adatkezelés konkrétan milyen jogalapon alapul, milyen célból, milyen körben és mennyi ideig kezeljük, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az alábbiakban találhatók.

2.3 Általunk kezelt személyes adatok köre 

Tevékenységünk során az Ön által megadott személyes adatokat, az általunk (automatikusan) gyűjtött személyes adatokat, valamint a harmadik féltől kapott személyes adatokat kezeljük.

Ön alapvetően nem köteles a személyes adatait megadni nekünk. Ugyanakkor bizonyos személyes adatok megadása szükséges lehet ahhoz, hogy a weboldal és valamennyi funkciójának működését biztosítani tudjuk az Ön számára.

Az Ön által megadott személyes adatok

Weboldalunk látogatásakor, valamint az egyes szolgáltatásaink igénybevételekor az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. Például felhívhat minket telefonon vagy más módon kapcsolatba léphet velünk, és ezeken az eszközökön keresztül, a kapcsolatfelvétel okán bizonyos információkat megadhat. Emellett az Ön által megadott személyes adatokat azért gyűjtjük és kezeljük, hogy Ön biztonsággal használni tudja weboldalunkat. Amennyiben bizonyos személyes adatokat Ön nem ad meg nekünk, úgy weboldalunk használatát, vagy teljes működőképességét kizárhatja vagy akadályozhatja.

Az (automatikusan) gyűjtött személyes adatok

A weboldalunk használata és látogatása során bizonyos információkat (automatikusan) gyűjtünk és kezelünk. Ide tartoznak az olyan adatok, mint az Ön IP-címe, a konkrét bejelentkezési adatok, valamint olyan adatok, amelyek weboldalunk technikailag elérhetővé tételét biztosítják. 

Harmadik felektől kapott személyes adatok

Előfordul, hogy nem közvetlenül Öntől kapunk információkat. Ez az eset állhat fenn például akkor, ha az Önre vonatkozó információkat harmadik felek bocsátják rendelkezésünkre. Ilyen eset, amikor a részünkre szolgáltatásokat nyújtó vállalatok gyűjtöttek adatokat Önről, és azt bocsátják rendelkezésünkre.

3 A WEBOLDALUNK LÁTOGATÁSA 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön eszközén használt böngésző automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverének, és azokat ideiglenesen egy naplófájlban tárolja.

Ha többet szeretne megtudni a weboldalunkon használt cookie-ról (sütikről), kérjük, kattintson ide

A személyes adatok kategóriái

A weboldal meglátogatásakor a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • a hozzáférés dátuma és időpontja;
 • a letöltött fájl neve és URL címe;
 • a weboldal/alkalmazás, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL);
 • az Ön által használt böngésző, és adott esetben a weboldalunk eléréséhez használt eszköz operációs rendszere, valamint az Ön internetszolgáltatójának neve.

Cél

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • A zökkenőmentes kapcsolat létrehozásának biztosítása érdekében.
 • Weboldalunk kényelmes használatának biztosítása érdekében. 
 • A rendszer biztonságának és stabilitásának elemzése érdekében.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy Ön látogatni tudja a weboldalunkat, valamint weboldalunk és rendszereink teljesítményét, hosszú távú működőképességét és biztonság biztosítsuk.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük.

Jogos érdekünk fűződik weboldalunk és rendszereink teljesítményének, hosszú távú működőképességének és biztonságának biztosításához.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

4 WEBOLDALUNK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA

4.1 Kapcsolattartás és kommunikáció

Amennyiben kérdése van, bármikor kapcsolatba léphet velünk e-mailben, postai úton, telefonon, kapcsolattartási űrlap segítségével vagy bármely más módon. Kapcsolatfelvétel esetén általában az Ön által választott kommunikációs eszközön keresztül válaszolunk Önnek.

A személyes adatok kategóriái

Az Önnel való kommunikáció során a következő információkat kezeljük:

 • elérhetőségi adatok, például telefonszám vagy e-mail cím;
 • az Önnel folytatott kommunikáció tartalma, beleértve adott esetben az Önnel folytatott telefonbeszélgetések felvételeit is;
 • az Ön kérésével vagy problémájával kapcsolatos adatok, mint például az Ön kérésének tárgya vagy az Önnel folytatott kommunikációnk;
 • a problémáinak tisztázásához szükséges adatok.

Cél

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Önnel való kommunikáció lebonyolítása, ha kérdéssel vagy egyéb problémával fordult hozzánk.
 • A kéréseken és problémákon kívüli ügyekkel kapcsolatos kommunikáció lebonyolítása, például tájékoztatás céljából vagy jogi, illetve szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében.
 • Amennyiben rögzítjük az Önnel folytatott telefonbeszélgetéseket, erre minőségbiztosítási és képzési célokból kerül sor.
 • Támogatási tevékenységünk javítása érdekében.
  A fenti célokat a továbbiakban együttesen "támogatási tevékenységnek" nevezzük.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak a támogatási tevékenységünkkel kapcsolatos kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük.
 • Bizonyos támogatási szolgáltatásokat a meglévő szerződésen kívül is nyújtunk Önnek.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük.
  Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy segítsünk Önnek az ajánlatainkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén, valamint biztosítsuk (korábbi és jövőbeli) ügyfeleink elégedettségét.
 • Személyes adatainak bizonyos kezeléséhez szükség esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban be kell szereznünk az Ön hozzájárulását.

Ez különösen vonatkozik a telefonbeszélgetések rögzítésére.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

4.2 Termékismertetők

Weboldalunkon termékeinkkel kapcsolatos útmutatókat talál, például a Chain-Bar-Advisor szolgáltatásunkat.

A személyes adatok kategóriái

A termékismertető eszközökkel kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • a termékismertető eszközünkkel kapcsolatban megadott adatok.

Cél

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Termékajánlás vagy tanácsadás termékeink használatára vonatkozóan a termékismertető eszközben megadott paraméterek alapján.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése a termékismertető eszközeinkkel kapcsolatban ahhoz szükséges, hogy az Ön kérésére a szerződést megelőzően lépéseket tegyünk, amennyiben Ön a termékeinket meg kívánja vásárolni.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük.
 • Az Ön személyes adatainak kezelése ahhoz szükséges, hogy a termékismertető eszköz útján ajánlást adjunk Önnek.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük.
  Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön számára megfelelő terméket ajánljunk, vagy tanácsot adjunk Önnek termékeink használatával kapcsolatban.
 • A terméktanácsadó eszköz működése cookie (sütik) használatát igényli. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján cookie (süti) használatához az „Adatvédelmi beállítások” központban kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-ról (sütikről) további információkat a Cookie (Süti)Tájékoztatónkban talál. 

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

4.3 Hírlevél

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre.

Felhívjuk figyelmét, hogy úgynevezett "kettős opt-in” eljárást alkalmazunk annak megerősítésére, hogy Ön valóban szeretné megkapni hírleveleinket. Miután feliratkozott a hírlevélre, egy megerősítő linket küldünk Önnek az Ön által megadott e-mail címre. Csak akkor vesszük fel Önt az e-mail levelezési listánkra, ha megerősíti az e-mail címét és a hírlevelünk iránti érdeklődését. 

Személyre szabott hírlevelek

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hírlevél küldésekor teljesítménymérést végzünk, és elemezzük az Ön felhasználói szokásait. Az elemzéshez az elküldött e-mailek úgynevezett webjelzőket vagy nyomkövető pixeleket tartalmaznak. Ezek a szervereinken találhatók, és jelzik számunkra, hogy Ön mikor és hogyan hívta le (nyitotta meg) hírlevelünket. Az elemzés érdekében a fent említett adatokat és webjelzőket az Ön e-mail címéhez kapcsoljuk.

Ön kikapcsolhatja a képek alapértelmezett megjelenítését az e-mail alkalmazásában, hogy korlátozza az adatok kezelését hírlevelünk használata során. Ebben az esetben nem fogja tudni teljes egészében látni a hírlevelet, és előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes funkciót. Amennyiben a képeket manuálisan jeleníti meg, a fent említett nyomkövetés megtörténik.

További információkat arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait marketing célokból és az Ön felhasználói élményének javítása érdekében, az 5. pontban, Marketing és felhasználói élmény című pontban talál. Különösen felhívjuk a figyelmét a személyes adatainak az Oracle Eloquával kapcsolatos feldolgozására vonatkozó információkra.

A személyes adatok kategóriái

A hírlevél terjesztésével kapcsolatban a következő adatokat kezeljük:

 • olyan információkat, mint például a megnyitási arány, mikor olvasta hírlevelünket, és milyen linkekre kattintott a hírlevélben;
 • a STIHL szolgáltatásainak használata során az Önről gyűjtött információk (pl. termékeink megvásárlása, egy eszköz regisztrálása vagy különböző alkalmazások használata). 

Cél

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Az Ön érdeklődési körének megállapítása annak érdekében, hogy hírlevelünknek az Ön érdeklődési köréhez igazodó, az Ön számára releváns termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmazó változatát küldhessük el Önnek.

Jogalap

Személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése a hírlevelünkre való feliratkozáskor adott hozzájárulása alapján történik.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

A hírlevelünkre való feliratkozás lehetőségét időnként más szolgáltatók (pl. Facebook) oldalain keresztül is felajánljuk Önnek. Amennyiben így iratkozik fel, úgy az Ön adatait ezen harmadik szolgáltató gyűjti és továbbítja részünkre, amely azonban egyebekben nem érinti az általunk végzett adatkezelést, így a tájékoztatásunk és adatkezelési elveink ilyen esetben is megfelelően alkalmazandóak. A harmadik szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatosan kérjük, mindig tekintse meg e szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóját.

5 MARKETING ÉS FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

5.1 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Weboldalunkon olyan technológiákat használunk, amelyek célja a weboldal használatának megkönnyítése és felhasználóbaráttá tétele, valamint különböző funkciók biztosítása. Ilyen technológiák például a cookie-k (sütik), pixelek és szkriptek. 

A Cooki e (Süti) Tájékoztatónkban rögzítésre került, hogy milyen cookie-kat (sütiket) és hasonló technológiákat használunk a weboldalunkon, azokat milyen célból használjuk, valamint Ön miként módosíthatja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó beállításokat.

5.2 Weboldalunk üzemeltetése, fejlesztése és javítása

(a) Google Analytics webes elemzés

Weboldalunkon a Google Analytics elemző eszközt használjuk. A Google Analytics szolgáltatást a Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google", az Alphabet Inc. többi Google-vállalatával együtt: "Google") biztosítja.

A Google Analytics szolgáltatást az "IP-anonimizálás" elnevezésű bővítménnyel használjuk. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét lerövidítjük, mielőtt elküldjük a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba, így a Google nem kapja meg tőlünk a teljes IP-címét.

A személyes adatok kategóriái

A Google Analytics használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • a böngésző által megadott egyedi felhasználói azonosító;
 • a felhasználó kattintási szokásai a weboldalon;
 • az aloldalak, amelyekhez a felhasználó hozzáfér;
 • a böngésző típusa, URL, képernyőfelbontás;
 • időbélyegző.

Cél

A Google Analytics szolgáltatást a weboldal Ön általi használatának elemzésére, a weboldalon végzett tevékenységekről szóló jelentések készítésére, valamint a weboldalunk Ön általi használatával és egyéb internetes használattal kapcsolatos egyéb Google szolgáltatások igénybevételére használjuk.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan fejlesszük weboldalunkat, a felhasználói élményt, valamint kínálatunkat folyamatosan fejlesszük, továbbá kínálatunkat az Ön igényeihez és érdeklődési köréhez igazítsuk.

Jogalap

Személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatait az „Adatvédelmi beállítások” központban megadott hozzájárulása alapján kezeljük. Ezt a Cookie (Süti) Tájékoztatón keresztül érheti el.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • A Google Analytics használata egy cookie (süti) beállítását igényli. Ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulását az „Adatvédelmi beállítások” központban kérjük. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A Google Analytics használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

A Google Ltd. Google Analytics szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

(b) Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a reCAPTCHA v2 szolgáltatást használjuk. A reCAPTCHA v2 szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google Ltd", az Alphabet Inc. más Google-vállalataival együtt: "Google") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

A Google reCAPTCHA használatával kapcsolatban a következő információk kerülnek kezelésre:

 • az Ön IP-címe;
 • használt böngésző plug-in-ek;
 • a Google által az elmúlt 6 hónapban beállított cookie-k (sütik);
 • az Ön által a képernyőn végrehajtott kattintások és érintések száma;
 • a meglátogatott oldal CSS információi;
 • JavaScript objektumok;
 • a dátum;
 • a böngésző nyelve.

Cél

A reCAPTCHA v2 szolgáltatást azért használjuk, hogy megakadályozzuk a visszaélésszerű, automatikus belépéseket, ezáltal védve a tárhelyszolgáltató technikai rendszereit.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése a weboldalunk működésének biztosításához és a weboldalunk védelméhez szükséges.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük.
  Jogos érdekünk fűződik weboldalunk működésének biztosításához és weboldalunk védelméhez.
 • A reCAPTCHA v2 használatához egy cookie (süti) beállítása szükséges. Ennek érdekében a cookie (süti) sávban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A reCAPTCHA v2 használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

A Google Ltd. reCAPTCHA szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

(c) YouTube

Weboldalunkon videótartalmakat ágyazunk be a YouTube használatával. A YouTube szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google Ltd", az Alphabet Inc. más Google-vállalatokkal együtt: "Google") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

A YouTube használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • információk a készülékéről;
 • böngésző;
 • operációs rendszer;
 • információk az Ön által megtekintett videótartalomról.

Cél

A YouTube-on keresztül videótartalmakat teszünk elérhetővé annak érdekében, hogy Ön termékeinkről és ajánlatainkról a megfelelően tájékoztatást kapja. 

Jogalap

Személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • A videótartalom egy miniatűr képpel jelenik meg. Az Ön adatait a Google csak akkor kezeli, ha Ön hozzájárult az adatainak kezeléséhez ("kétkattintásos megoldás").
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • A YouTube használata egy cookie (süti) beállítását igényli. Ennek érdekében a cookie (süti) sávban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A YouTube használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

A Google adatkezelési tájékoztatója a YouTube szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

(d) Google Maps

Weboldalunkon a Google Maps térképeit ágyazzuk be. A Google Maps szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google Ltd", az Alphabet Inc. más Google-vállalatokkal együtt: "Google") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

A Google Maps használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • információk a készülékéről;
 • böngésző;
 • operációs rendszer;
 • az Ön tartózkodási helye.

Cél

Weboldalunkra térképeket ágyazunk be a Google Maps segítségével annak érdekében, hogy bizonyos földrajzi információk megjelenítésre kerüljenek. 

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön adatait a Google csak akkor kezeli, ha Ön hozzájárult az adatainak kezeléséhez ("kétkattintásos megoldás").
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • A Google Maps használata egy cookie (sütik) beállítását igényli. Ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az „Adatvédelmi beállítások” központban kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-kkal (Sstikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A Google Maps használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

A Google adatkezelési tájékoztatója a Google Maps szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.3 Reklám (nyomkövetés)

(a) Oracle Eloqua

Weboldalunkon az Oracle Eloqua szolgáltatást használjuk. Az Oracle Eloqua szolgáltatást az Oracle Deutschland B.V. & Co. KG (Riesstrasse 25, 80992 München) ("Oracle") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

Az Oracle Eloqua használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • információ arról, hogy Ön megnyitja-e az általunk küldött e-maileket;
 • információ arról, hogy Ön mely linkekre kattintott.

Cél

Az Oracle Eloqua-t arra használjuk, hogy személyre szabjuk az e-mailjeinket, megállapítsuk, hogy az e-mailjeinket, különösen a hírleveleinket megnyitja-e, az e-mailjeinkben mely linkekre kattint. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy javítsuk e-mailjeinket, valamint az általunk kínált ajánlatokat és szolgáltatásokat. Az adatkezelés célja, hogy weboldalunkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat, különösen az e-mailjeinket az Ön igényeihez és érdeklődési köréhez igazítsuk.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatainak kezelése a cookie (süti) sávban megadott hozzájárulása alapján történik.
 • Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • Az Oracle Eloqua használata egy cookie (süti) beállítását igényli. Ennek érdekében a cookie (süti) sávban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

Az Oracle Eloqua használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülhetnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

Az Oracle adatkezelési tájékoztatója az Oracle Eloqua szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://www.oracle.com/hu/legal/privacy/

(b) Google Ads

Weboldalunkon Google Ads szolgáltatást ágyazunk be. A Google Ads szolgáltatást a Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

A Google Ads használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • információk a készülékéről;
 • böngésző;
 • operációs rendszer.

Cél

A Google Ads segítségével kereső hirdetési kampányokat futtatunk, ha Ön korábban már meglátogatta weboldalunkat. A szolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy hirdetéseinket bizonyos kulcsszavakkal kombináljuk, vagy ha Ön korábban már meglátogatta weboldalunkat, akkor például olyan szolgáltatásokat reklámozzunk, amelyeket Ön a weboldalunkon megtekintett. A Google keresési és megjelenítési hálózaton belül más weboldalakon is megjeleníthetünk érdeklődésalapú hirdetéseket ("Google Hirdetés"-ként, a Google keresés részeként vagy más Google partner weboldalakon).

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatait az „Adatvédelmi beállítások” központban megadott hozzájárulása alapján kezeljük.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • A Google Ads használata egy cookie (süti) beállítását igényli. Ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az „Adatvédelmi beállítások” központban kérjük az Ön hozzájárulását. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A Google Ads használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Adatkezelési tájékoztató

A Google adatkezelési tájékoztatója a Google Ads szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

(c) Microsoft Advertising

Weboldalunkon a Microsoft Advertising szolgáltatást használjuk. A Microsoft Advertising szolgáltatást a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) ("Microsoft") biztosítja.

A személyes adatok kategóriái

A Microsoft Advertising használatával kapcsolatban a következő adatokat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • információk a készülékéről;
 • böngésző;
 • operációs rendszer.

Cél

A Microsoft Advertising segítségével kereső hirdetési kampányokat futtatunk, ha Ön korábban már meglátogatta weboldalunkat. A szolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy hirdetéseinket bizonyos kulcsszavakkal kombináljuk, vagy ha Ön korábban már meglátogatta weboldalunkat, akkor például olyan szolgáltatásokat reklámozzunk, amelyeket Ön a weboldalunkon megtekintett. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a Microsoft keresőhálózaton belül más weboldalakon is megjelenítsünk érdeklődésalapú hirdetéseket.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatait az „Adatvédelmi beállítások” központban megadott hozzájárulása alapján kezeljük.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.
 • A Microsoft Advertising használata egy cookie (süti) beállítását igényli. Ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulását az „Adatvédelmi beállítások” központban kérjük. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos további információért tekintse meg a Cookie (Süti) Tájékoztatónkat.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A Microsoft Advertising használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját

Adatkezelési tájékoztató

A Microsoft adatkezelési tájékoztatója a Microsoft Advertising szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Közösségi média 

Weboldalunkon a közösségi hálózatok pixeleit használjuk. A pixelek csak akkor aktiválódnak, és az Ön adatait a közösségi hálózatok csak akkor kezelik, ha Ön az „Adatvédelmi beállítások” központban hozzájárult a személyes adatok közösségi hálózatok általi kezeléséhez.

Ha Ön felhasználóként regisztrált egy olyan közösségi hálózaton, amelynek pixeleit használjuk, a weboldalunkon tett látogatása összekapcsolható az adott közösségi hálózaton lévő felhasználói fiókjával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi hálózatok ilyenkor a weboldalunkon használt pixeleken keresztül gyűjtött adatokat összekapcsolhatják az Önről szóló egyéb személyes adatokkal, még akkor is, ha Ön nem felhasználója a közösségi hálózatnak.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a közösségi hálózatok szolgáltatói saját céljaikra is kezelhetik a pixel segítségével kezelt személyes adatokat. Ezen túlmenően bizonyos adatkezelési tevékenységekért a közösségi hálózati szolgáltatókkal közösen is felelhetünk.

Közös adatkezelés esetén megállapodást kötünk a közösségi hálózat szolgáltatójával a személyes adatok közös adatkezelés keretében történő kezeléséről.

Kérjük, olvassa el a közösségi hálózatok adatkezelési tájékoztatóját, amelyet az alábbiakban feltüntetünk.

A személyes adatok kategóriái

A pixelek használatával kapcsolatban a következő információkat kezeljük:

 • az Ön IP-címe;
 • információk a készülékéről;
 • böngésző;
 • operációs rendszer.

Cél

A közösségi hálózatokról származó pixeleket használunk arra, hogy az adott közösségi hálózaton információkat és hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek termékeinkről, ajánlatainkról és szolgáltatásainkról. Az adott közösségi hálózaton való megjelenítés mellett a termékeinkre, ajánlatainkra és szolgáltatásainkra vonatkozó információk és hirdetések más olyan weboldalakon is megjelenhetnek Önnek, amelyek szintén kínálják az adott pixelt.

A pixelek használatával információkat gyűjtünk promóciós tevékenységeink sikerességéről, különösen a közösségi hálózatokon futó reklámkampányokról.

Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelését a következő jogalapra alapozzuk:

 • Az Ön személyes adatait az „Adatvédelmi beállítások” központban megadott hozzájárulása alapján kezeljük.
  Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig kezeljük az Ön személyes adatait, ameddig az említett célok eléréséhez szükséges. A tárolási időtartamra vonatkozó további információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában talál.

Az Ön adatainak továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A pixelek használatával kapcsolatban a személyes adatok továbbításra kerülhetnek EGT-n kívüli országokba. További információkért tekintse meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontját.

Felhasznált pixelek és a felhasznált pixelek adatkezelési tájékoztatói

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt közösségi hálózatok pixeleit, a közösségi hálózat szolgáltatójára vonatkozó információkkal és az adott közösségi hálózat és pixel adatkezelési tájékoztatójával együtt.

(a) Twitter pixel

A Twitter pixel szolgáltatást az X Corp. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ("X Corp.") biztosítja.

Az X Corp. adatkezelési tájékoztatója a Twitter pixelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://twitter.com/en/privacy

(b) Meta (Facebook) pixel

A Meta pixel (korábban Facebook pixel) szolgáltatást a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) ("Meta") biztosítja.

A Meta adatkezelési tájékoztatója a Meta pixelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

(c) Pinterest pixel

A Pinterest pixel szolgáltatást a Pinterest Europe Ltd (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország) ("Pinterest") biztosítja.

A Pinterest adatkezelési tájékoztatója a Pinterest pixelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi linken elérhető:
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

6 TÁROLÁSI IDŐTARTAM

Az Ön adatait csak addig tároljuk, amíg az ajánlataink megjelenítéséhez, weboldalunk látogatásának, használatának biztosításához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az Ön adatainak további tárolásához. Az Ön személyes adatainak tárolási ideje különösen a kezelt személyes adatok kategóriájától és az adatkezelés céljától függ. Az Ön adatainak tárolása kapcsán az Ön tároláshoz adott hozzájárulását is figyelembe vesszük.

Végül figyelembe vesszük a jogszabályban előírt tárolási időtartamokat, amelyek megkövetelhetik, hogy bizonyos ideig megőrizzük az Ön adatait. Az Ön adatait tehát akkor tároljuk, ha ezt az európai vagy a nemzeti jogalkotó az európai uniós rendeletekben, jogszabályokban vagy más, ránk vonatkozó rendelkezésekben előírja. Ennek megfelelő követelmények különösen a kereskedelmi és adó jogszabályokban találhatók meg, vagy a vonatkozó jogszabály által megállapított elévülési időből eredhetnek.

Jogvita esetén az eljárás végleges lezárásáig megőrizzük azokat a személyes adatokat, amelyekre a jogvita rendezéséhez szükségünk van. 

A tárolási időtartammal kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken.

7 AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK CÍMZETTJEI

7.1 A STIHL Cégcsoporton belüli címzettek

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait megosztjuk a STIHL Cégcsoport más vállalataival. Az ilyen STIHL vállalatok az adatfeldolgozást rendszeresen a mi nevünkben végzik. Az Ön személyes adatainak kezelése történhet az Ön adatait átvevő STIHL vállalat önálló adatkezelése során, vagy az adott vállalat velünk közös adatkezelőként is eljárhat.

Amennyiben az Ön személyes adatait más adatkezelőkkel megosztjuk, ez alapvetően csak akkor történik, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, ha ehhez nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.

Az Ön személyes adatainak egy másik STIHL vállalat által a nevünkben történő feldolgozás a GDPR értelmében vett adatfeldolgozási szerződés alapján történik.

Közös adatkezelés esetén megállapodást kötünk. Ez a megállapodás többek között meghatározza a közös adatkezelők GDPR követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos kötelezettségeit. Kérésre szívesen átadjuk Önnek e megállapodás lényeges elemeit. E célból kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken.

7.2 A STIHL Cégcsoporton kívüli címzettek (harmadik felek)

Egyes adatkezelési műveletek vonatkozásában az adatkezelési követelmények mindenkori figyelembevétele mellett az Ön személyes adatait a STIHL Cégcsoporton belüli címzetteken kívüli harmadik felekkel is megosztjuk. Az ilyen harmadik felek közé tartoznak azok a szolgáltatók, akik az Ön személyes adatait a nevünkben dolgozzák fel, valamint azok a szolgáltatók, akik az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Az Ön személyes adatainak kezelése történhet az Ön adatait átvevő harmadik felek önálló adatkezelése útján vagy az említett harmadik felek velünk közös adatkezelése során is.

Az Ön személyes adatainak más adatkezelőkkel történő megosztása alapvetően csak akkor történik, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, ha ehhez nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a következő kategóriájú szolgáltatókat vesszük igénybe:

 • IT-szolgáltatók (tárhelyszolgáltatók)
 • Támogatás (ügyfélszolgálat)
 • Ügyvédek, könyvelők és adótanácsadók
 • Marketingalkalmazás szolgáltatók vagy alkalmazások a felhasználói élmény javítása érdekében

Amennyiben a GDPR vagy az EU-tagállamok jogszabályai erre köteleznek bennünket, az Ön adatait hatóságoknak és bíróságoknak is továbbítjuk.

Az Ön személyes adatainak harmadik felek által a nevünkben történő feldolgozása a GDPR értelmében vett adatfeldolgozási szerződés alapján történik.

Közös adatkezelés esetén megállapodást kötünk. Kérésre szívesen átadjuk Önnek e megállapodás lényeges elemeit. E célból kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken.

8 AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLI ORSZÁGOKBA

Függetlenül attól, hogy az Ön személyes adatainak kezelése hol történik, a GDPR által rögzített és elvárt védelmi szint biztosítását mindig a legfőbb prioritásnak tekintjük.

Amennyiben személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek, betartjuk a GDPR V. fejezetében foglalt követelményeket. Ha olyan harmadik felekkel dolgozunk együtt vagy olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbíthatják, akkor kötelezzük ezeket a harmadik feleket vagy szolgáltatókat, hogy megfeleljenek a GDPR V. fejezetében foglalt követelményeknek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden, az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország rendelkezik olyan szintű adatvédelemmel, amelyet az Európai Bizottság megfelelőnek ismer el (úgynevezett "megfelelőségi határozat"). Azon országok listája, amelyekre vonatkozóan megfelelőségi határozatot fogadtak el az alábbi linken elérhető: Megfelelőségi határozatok (europa.eu).

Amennyiben nem született megfelelőségi határozat, az Ön személyes adatainak címzettjeivel az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket kötjük meg ((EU) 2021/914, 2021. április 4. - C (2021) 3972, OJ EU No 199/31, 2021. június 7.). A más adatkezelőknek történő adattovábbítás ezen általános szerződési feltételek első modulja, az adatfeldolgozóinknak történő adattovábbítás pedig a második modul alapján történik. Szükség esetén az általános szerződési feltételek megkötése mellett további intézkedéseket is teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok címzettjeiről és a GDPR védelmi szintjének biztosítása érdekében tett intézkedéseinkről bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken.

9 AZ ÖN JOGAI ÉS A JOGAINAK GYAKORLÁSA

Amennyiben élni kíván az alábbiakban meghatározott jogainak valamelyikével, bármikor felveheti velünk, így Adatvédelmi tisztviselőnkkel is a kapcsolatot a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kommunikációs eszközök útján, a Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken keresztül.

9.1 Hozzáférési jog

Ön jogosult visszajelzést kapni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz és a jogszabály által előírt bizonyos információkhoz. A hozzáférési jogáról bővebb információt a GDPR 15. cikkében talál.

9.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Ön jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. A helyesbítéshez való jogáról bővebb információt a GDPR 16. cikkében talál.

Mindig arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak pontosságát. Ezért kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az adataiban bekövetkezett változásokról (például címváltozásokról), hogy biztosítani tudjuk személyes adatainak naprakészségét.

9.3 Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ha a jogi követelmények teljesülnek, Ön kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélkül törlését. Ez különösen akkor áll fenn, ha:

 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ön személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen az Ön saját helyzetével kapcsolatos okok miatt, és nincs elsőbbséget élvező ok a személyes adatainak kezelésére;
 • ha az Ön személyes adatait harmadik félnek továbbítottuk, és kötelesek vagyunk törölni az Ön személyes adatait, tájékoztatjuk a harmadik felet a törlési kötelezettségről, amennyiben azt jogszabály előírja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való joga korlátozásokhoz kötött. Például nem törölhetünk olyan személyes adatokat, amelyek további megőrzésére jogszabályi kötelezettség áll fent. Az Ön törléshez való joga nem terjed ki azokra az adatokra, amelyekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükségünk. A törléshez való jogáról bővebb információt a GDPR 17. cikkében talál.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A jogi követelmények teljesülése esetén Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez az eset áll fenn különösen akkor, ha:

 • Ön vitatja személyes adatainak pontosságát. Az Ön adatainak kezelését korlátozzuk egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak pontosságát;
 • az Ön személyes adatainak kezelése jogellenes, és Ön személyes adatai törlése helyett személyes adatai felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Ön személyes adataira már nincs szükségünk az adatkezelés céljainak megvalósításához, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen az Ön saját helyzetével kapcsolatos okok miatt, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jogáról bővebb információt a GDPR 18. cikkében talál.

9.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott és a szerződés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. A fent említett feltételek teljesülése esetén joga van ahhoz is, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk harmadik félnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jogáról bővebb információt a GDPR 20. cikkében talál.

9.6 A hozzájárulás visszavonása

Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, azt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti. 

9.7 Az felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál.

A Magyar Adatvédelmi Hatóság elérhetőségét az alábbiakban találja:

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
    cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
    postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
    e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.8 A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. A fenti általános tiltakozáshoz való jog jelen Tájékoztatóban rögzített bármely adatkezelési célra vonatkozik, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul.

Amennyiben jogos érdeken alapuló adatkezelést végzünk, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen az Ön saját helyzetével kapcsolatos okok alapján. Ezt követően nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Feltételezzük, hogy amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, a kényszerítő erejű jogos okok megléte és fennállása bizonyított, de minden egyes kifogást egyedileg vizsgálunk és értékelünk.

A tiltakozáshoz való jogáról bővebb információt a GDPR 21. cikkében talál.

10 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban mindig naprakész, teljes és alapvetően végleges tájékoztatást nyújtunk Önnek a személyes adatainak a weboldalunkkal kapcsolatos kezeléséről. Ez megköveteli, hogy rendszeresen frissítsük a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. A Tájékoztató aktuális állapotának megismerése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.