29. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok

2014.09.10-13, Bábolna

Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok

Immár 29. alka­lom­mal a nyitja meg kapuit a Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok. A házi­gazda Bábolna Nem­zeti Ménes­bir­tok Kft. ebben az évben a már meg­szo­kott idő­pont­ban, vagyis szep­tem­ber 10–13. várja nagy sze­re­tet­tel az érdeklődő­ket Bábol­nára. A leg­ré­gebbi szak­ki­ál­lí­tás első­sor­ban a növény­ter­mesz­tés­sel kap­cso­la­tos leg­újabb tech­no­ló­gi­á­kat mutatja be.