Information om arbetsgivardirektivet Vibrationer 2002/44/EG

I juli 2005 måste EU-direktivet 2002/44/EG "Vibrationer" vara införlivat i den nationella lagstiftningen i alla medlemsstater.  Målet med direktivet är att skydda arbetstagaren från hälsofarliga effekter av vibrationer på arbetsplatsen.
Förebyggande arbetarskydd har alltid varit av största betydelse för STIHL.  Därför upptäcktes problemet med vibrationer tidigt och redan för över 40 år sedan togs hänsyn till arbetarskyddet genom nytänkande utveckling som antivibrationssystemet. STIHL maskiner övertygar idag genom en mycket låg vibrationsnivå – något som får extra stor betydelse med ikraftträdandet av det nya EU-direktivet.


På följande sidor får du mycket information om EU-direktivet "Vibrationer" (2002/44/EG) för hand-och armvibration.

Az oldalon cookie-kat használunk

A cookie-k a weboldal hatékonyabb működését tdzik lehetővé. Beállításai változatlanul hagyásával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A cookie-k használítával kapcsolatos további információk itt olvashatók.

OK